Digipolku 2020

Digitalisaatio paineistaa vyöryllään ja kiihkeällä sykkeellä astumaan sen pyörteisiin. Koulumaailma ei ole missään nimessä poikkeus, mikä synnyttää opettajille tarpeen oppia digiä ja jalostaa oppien pohjalta tarkoituksen mukaisia digipedagogisia ratkaisuja. Useissa tutkimuksissa (esim. TALIS 2018) on tullut esille, että haasteita digitalisaation ja koulun yhdistämisessä riittää.

Onneksi opettajien ei tarvitse tätä nykyä tietää kaikesta kaikkea ja apua on saatavilla esimerkiksi täydennyskoulutuksista, luennoista, työpajoista, ammatillisista verkostoista, muista yhteistyöverkostoista ja oppilailta. Kouluja ja opettajia tukevia verkostoja ja erilaisia digihankkeita on ollut ja on nyt käynnissä lukuisia. Hyppäsin mukaan Mediapolulle osana mediakasvatuksen perusopintoja vuonna 2018. Nyt olen mukana Digipolulla, joka on osa Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -opintokokonaisuutta. Sekä aiemman että nykyisen polun perustana on Helsingin yliopiston ja Kuuma TVT -hankkeen monitieteinen yhteisprojekti. Projektin ideana on, että yliopisto-opiskelijat ohjaavat oppilaita hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa kuumakuntiin sijoittuvissa peruskouluissa. Tavoitteena on tutustuttaa opettajat, oppilaat ja opiskelijat digitalisaation tuomiin hyödyntämismahdollisuuksiin mielekkään ja innostavan projektin yhteydessä. Vuoden 2018 projekteihin ja niiden loppuraportteihin voi tutustua Mediapolun sivuilla.

Taustaa Digipolulle

Olen usein harmitellut opintojeni aikana kaikkien niihin liittyvien projektien ja vierailujen keskittymistä Helsinkiin tai sen lähialueelle. Mediapolku vei minut Mäntsälään, mutta silti ei-uusimaalaisena on kaihertanut eteläisimmän Suomen suosiminen. Mielestäni myös ne paikkakunnat, joilla ei satu olemaan yliopistoa ovat oikeutettuja tulemaan huomioiduksi. Lahti ainakaan ei ole kovin kaukana Helsingistä.

Vaikka Mediapolku vaihtui Digipoluksi, projektin periaate pysyi samana kuin aiemmin. Keskusteltuani päällekkäsyydestä opintokokonaisuuden vetäjien kanssa sain mahdollisuuden suorittaa projektin eriytettynä. Otin välittömästi yhteyttä lukioaikaiseen käsityönopettajaani, joka opettaa nykyisin Tiirismaan peruskoulussa. Hän oli heti valmiina sukeltamaan mukaan. Tipalan Digipolku 2020 oli laukaistu käyntiin.

Tipalan Digipolku 2020

Tiirismaan, tuttavallisemmin Tipalan, koulu sijaitsee Ursan mäellä lähellä Lahden keskustaa. Koulu on toiminut parakeissa noin neljän vuoden ajan. Vanha punatiilinen koulurakennus kohosi parakkikylän kyljessä, kunnes se lopulta purettiin kesällä 2019. Koulussa on peruskoulun 7. – 9. -luokat ja Lahden englanninkieliset luokat 0. – 9.

Tipalassa on sen historian aikana panostettu taide- ja taitoaineisiin. Ainakin vielä vuosituhannen vaihteen aikaan Tipalan lukiossa, joka toimi vanhassa koulurakennuksessa yläkoulun rinnalla, oli mahdollista musiikin lisäksi painottaa opinnoissa kuvataidetta tai käsityötä. Peruskoulussa toimii edelleen musiikkiluokat. Vaikka taito- ja taideaineista ei koulun sivuilla erikseen mainita, on käsityön opetus koulussa monipuolista, monimateriaalista ja ennakkoluulotonta.

Muutaman vuoden ajan Tipalan käsityö on esiintynyt nimellä Tiirismaa Crafts muun muassa Kätevä & Tekevä -messuilla ja tietenkin verkossa. Tiirismaa Craftsin luotsi on Minna Lindqvist, joka on opettanut käsitöitä myös minulle.

Ideointi

Aloitimme Minnan kanssa projektin ideoinnin heittelemällä ideoita toisillemme Facebookin välityksellä. Ensimmäinen varsinainen tapaaminen projektin merkeissä oli Kätevä & Tekevä -messuilla Lahden Messuhallissa. Paikallisen ammattikorkeakoulun muotinäytöksen jälkeen siirryimme messuhallin kahvioon pohdiskelemaan erilaisia vaihtoehtoja. Brainstorm ei kuitenkaan tuottanut valmista ratkaisua Digipolullemme. Päätimme kuitenkin, että projekti tulee liittymään virtuaaliseen todellisuuteen (VR). Vielä samana lauantai-iltana minulla välähti ja ehdotin Minnalle projektin aiheeksi VR-tekniikalla toteutettua näyttelyä käsityön oppilastöistä. Minna nosti peukun ehdotukselle.

Suunnittelu

Projektin suunnittelu tapahtui aluksi hitaasti. VR oli Minnalle ja minulle aivan uusi alue, johon ei meinannut päästä kiinni. Käännyin saamani vinkin johdosta Innokas-verkoston VR-asiantuntijan puoleen, jotta pääsisin alkua pidemmälle aiheeseen ja työkaluihin tutustumisessa. Yhteydenotto tuotti tulosta ja sain arvokkaita neuvoja ja ehdotuksia.

Tapasimme Minnan kanssa joulun välipäivinä suunnittelun merkeissä. Jolloin visioimme tulevaa Digipolkua tarkemmalla tasolla, teimme valintoja ja päätöksiä sekä tarvekartoitusta. Alla olevasta visiolakanasta voi tutustua suunnittelusessiomme lopputulokseen. Kohderyhmäksemme valikoitui vasta visioinnin jälkeen 9. luokan valinnaisen käsityön ryhmä.

Valmistautuminen

Projektiin valmistautuminen vaati töitä erityisesti valitsemamme sovelluksen osalta, vaikka ThingLink vaikutti monipuolisuudessaan käytettävyytensä kannalta selkeältä. Aloitin ThingLinkin opiskelun käytännössä puhtaalta pöydältä. Ensimmäinen harjoitukseni sovelluksen käytöstä on yhdessä opiskelijakollegoideni kanssa tekemämme messuraportti Educa 2020 -tapahtumasta. Huomasin, että ThingLinkin käyttöön runsaasti ohjeistuksia englanniksi, jotka auttoivat alun pulmissa. Kullan arvoinen löytö sovelluksen itseopiskelun ja myöhemmin toteutuksen aikana ilmenneisiin pulmiin oli Facebookissa oleva ryhmä ThingLink opetuksessa. Kyllä, ryhmä on suomenkielinen ja sieltä saa apuja toisilta käyttäjiltä ja suoraan ThingLinkiltä!

Tukeakseni oppilaiden työskentelyä aloin koostamaan Minnan suosituksesta ohjeita ThingLinkin käyttöön. Päätin toteuttaa ohjeistukset digitaalisessa muodossa. Näin ne ovat hyödynnettävissä laajemmin ja päivitettävissä helpoimmin.

Ohjeiden teko auttoi minua oppimaan sovelluksen käyttöä ja sen mahdollisuuksia laajemmin. Ne tukivat myös opetusta projektin aikana. ThingLinkin lisäksi tutustuin valmistautuessani VR-laseihin ja niiden käyttöön. Siedätyksestä huolimatta pystyn edelleen käyttämään laseja vain sopivan lyhyissä annoksissa ennen huonon olon iskemistä.

Kaiken tämän uuden opiskelun keskellä kävin keskustelua LAB-ammattikorkeakoulun kanssa mahdollisuudesta vierailla tieto- ja viestintäteknologiayksikössä, jotta oppilaat pääsevät tutustumaan syvemmin virtuaalisen todellisuuden tämän hetkisiin mahdollisuuksiin. Vierailu sovittiin ja se toteutui, mutta siitä kerron vasta hiukan myöhemmin. Tiedustelin myös Innokas-verkoston VR-asiantuntijoiden kanssa, olisiko heillä tilaisuutta tulla vierailulle koululle. Ikävä kyllä, aikatauluhaasteet asettuivat tämän osalta esteeksi.

Toteutus

Tein aikatauluhahmotelman projektillemme Minnan ja minun yhteisten suunnitelmien pohjalta. Tarkoituksenamme oli toteuttaa Digipolun lähiopetus viiden kaksoistunnin (2 x 45 min) aikana, joista yksi oli varattu LAB-ammattikorkeakoulussa vierailuun. Lähdimme hahmotelmalla liikkeelle, mutta olimme varautuneet jo alussa, että näyttely ei välttämättä valmistu projektin lähiopetustuntien aikana. Oppilaiden näyttelyyn tulevat työt olivat vielä kesken, joten niiden parissa työskentely vei oman aikansa. Suunnitelmamme oli, että Minna hoitaa lähituntien aikana näyttelyn oppilaiden kanssa päätökseen Helsingin yliopistolla pidettäviin päätösmessuihin mennessä.

Pvm KloPaikkaAihe
6.2.20209.00-11.00Tiirismaan peruskoulu, LahtiThingLink-opetus
13.2.20209.00-11.00Tiirismaan peruskoulu, LahtiThingLink-opetus/VR-näyttelyiden työstäminen
20.2.20209.00-11.00Tiirismaan peruskoulu, LahtiVR-näyttelyiden työstäminen
5.3.20209.00-11.00LAB-ammattikorkeakoulu, LahtiVierailu ammattikorkeakoululle (VR/AR)
12.3.20209.00-11.00Tiirismaan peruskoulu, LahtiVR-näyttelyiden viimeistely/Messujen suunnittelu
25.3.202012.15-14.45Helsingin yliopisto, HelsinkiPäätösmessut
Tipalan Digipolku 2020:n aikatauluhahmotelma.

Alkumetrit

Digipolun lähitunnit olivat aikatauluhahmotelman mukaisesti. Ensimmäisen lähitunnin alussa esittelin itseni ja kerroin Minnan pyynnöstä koulutus- ja työhistoriani kautta asioista, jotka olen todennut tärkeiksi oppia jo aikaisin elämässä. Painotin sitä, että jokaisella tulee olla elämässään jokin intohimon kohde, joka jaksaa innostaa. Omista kiinnostuksen kohteistani maitsin nämä:

  • Digitalisaatio
  • Käsityöt
  • Kraftivismi
  • Matkustaminen
  • Globaali yhteistyö
  • Oppiminen ja opettaminen
  • Air Crash Investigation

Aloitimme projektin vahvasti Tipalan moton ”Älä tyydy vähään” siivittämänä.

Työn touhussa

Kerroimme oppilaille heti alussa, että tulemme tuottamaan Digipolulla VR-näyttelyn heidän työn alla olevista käsitöistään. Ensimmäisellä lähiopetuskerralla keskityimmekin ThingLinkiin, jolla tuo näyttely on tarkoitus toteuttaa. Oppilaat olivat ehtineet ottaa vielä kesken olevat käsityönsä esiin, mutta onnistuivat irtautumaan niistä ja keskittymään normaalista poikkeavaan oppitunnin sisältöön. Esittelin ThingLinkin kevyesti ja jaoimme oppilaat arpoen neljään ryhmään. Pienryhmissä oppilaat tekivät harjoituksen, joka mahdollisti ThingLinkiin tutustumisen kokeilemalla. Tehtävää varten olin luonut oppilaille yhteiskäyttöön muutaman ThingLink-tilin ja hakenut Pixabaysta valmiiksi 2D-kuvat. Oppilaiden tehtävänä oli kertoa kuviin liittyvä tarina siihen lisätyillä tageilla.

Rusinanten karkumatka on yksi harjoitustehtävän synnyttämistä interaktiivisista tarinoista:

Tässä vaiheessa projektia huomasimme, että koulun 360-kamera ei ole soveltuva projektimme tarkoituksiin. Ratkaisin asian hankkimalla itse 360-kameran, mitä olinkin jo harkinnut pidemmän aikaa.

Seuraavat lähiopetuskerrat olivat yhtä hulinaa. Ne sisälsivät vuoroin keskeneräisten töiden työstämistä, kuvausmiljöön rakentamista, 2D ja 3D-kuvaamista ulkona ja sisällä, tiedostojen siirtelyä, tarinoiden keksimistä ja ThingLinkin kanssa touhuamista. Joitakin ThingLinkiin liittyviä ongelmia ratkoin lähipetuksen ulkopuolella. Muutamia kertoja turvauduin Facebookin ThingLink opetuksessa -ryhmään ja ThingLinkin suoraan apuun.

Kuten olimme ennakoineet, näyttely ei valmistunut Digipolun lähiopetustuntien aikana. Tilannetta hankaloitti vielä se, että koulujen lähiopetus lakkautettiin maaliskuun puolen välin jälkeen koronaepidemiasta johtuen. Oppilaat tekivät oman osuutensa näyttelystä etätehtävänä. ThingLinkiä on hyödynnetty myös toisessa tehtävässä projektissa mukana olleelle ryhmälle sekä 7. luokan oppilaiden töistä koostettuihin näyttelyihin.

LAB-vierailu

Vierailumme LAB-ammattikorkekoulun tieto- ja viestintätekniikan laitoksella tapahtui alustavan aikataulun mukaisesti 5.3.2020. Vastaanottamassa meitä oli lehtori Ismo Jakonen. Ismo aloitti kertomalla meille lyhyesti LAB-ammattikorkeakoulusta, tieto- ja viestintätekniikan laitoksesta ja muutamista projekteista, joissa opiskelijat ovat olleet mukana. Tämän jälkeen opiskelijat Oskari Kurkela ja Saku Tähtinen tutustuttivat meitä hieman syvemmin virtuaalisen todellisuuden maailmaan, esittelivät muutamia ohjelmia ja vastasivat esille nousseisiin kysymyksiin.

Tipalan Digipolku vierailulla LAB-ammattikorkeakoulussa 5.3.2020

Erityistä kiinnostusta käsityön oppiaineen näkökulmasta herätti oppilastöiden kuvaaminen siten, että kuvaa kääntelemällä työhön pystyisi tutustumaan jokaiselta suunnalta. Tähän mieltä kaihertaneeseen aiheeseen saimme kattavan vastauksen ja kuvauksen prosessista kuvaamisesta kuvan muodostumiseen. Harmillisesti laitteet ovat vielä niin arvokkaita, että peruskouluun niitä tuskin vielä hetkeen hankintaan. Mobiilisti tekniikka on edelleen hyvin kehittymätöntä.

LAB:ssa ideoidaan muita kuin peleihin ja pelaamiseen liittyviä käyttötapoja ja -kohteita VR:n hyödyntämiseen. Tähän aiheeseen liittyen Oskari ja Saku näyttivät meille 360-videoprojektinsa tuotoksen, jossa he olivat 360-videoineet kalapuikon matkaa aina kaupan pakastimesta ruokailijan suuhun kalapuikon näkökulmasta. Myös meidän projektimme aihe sai heiltä positiivista palautetta ja kannustusta.

Vierailun aikana pääsimme testaamaan LAB:ssa olevaa VR-tekniikkaa käytännössä. Aluksi vieras ympäristö, laitteet ja vieraat ihmiset nostattivat ujoutta, mutta lopulta uteliaisuus ja kokeilunhalu voittivat.

Vierailun päätyttyä oppilaiden saapuminen bussiin vei tovin. Ihasteltavaa ja ihmeteltävää riitti myös LAB:n tiloissa, jotka Lahden kampuksen osalta sijaitsevat Iskun tehdaskiinteistössä.

Vähän extraa

Päätimme Minnan kanssa lähteä ulkoilemaan 7. luokan oppilastöiden ja 360-kameran kanssa naistenpäivän kunniaksi. Kurvasimme Pikku-Veskun parkkipaikalle ja kiikutimme lastimme Kariniemen kesäteatterille. Asettelimme oppilaiden töitä katsomorakenteisiin ja lavalle kuvattavaksi. Otokset eivät olleet mieleemme, joten päätimme vielä käydä Alvar Aallon suunnittelemassa Ristinkirkossa kuvausaikeidemme kera. Harmillisesti siellä sattui olemaan konsertin rakennustyöt meneillään, joten kuvausalueemme kaventui huomattavasti. Saimme kuitenkin muutaman hyvän 360-otoksen.

Päätöstilaisuus

Nykyisten koronarajoitusten vuoksi myös Digipolun päätösmessut Helsingin yliopistolla ensin siirrettiin ja myöhemmin peruttiin. Projektimme päätöstilaisuus pidettiin 16.4.2020 Teams-kokouksena. Paikalla tilaisuudessa oli yliopistolta Sorella Karme ja Leenu Juurola. Tipalan Digipolku 2020 -projektia tilaisuudessa edustivat Minna Lindqvist, Kerttu Rautsola ja minä.

Minua jäi kaihertamaan päätösmessujen peruuntuminen, koska oppilaiden työstämät näyttelyt ja tietenkin niissä esillä olevat oppilastyöt ansaitsevat päästä esille. Järjestän tämän raportin päätteeksi Tipalan Digipolku 2020:n omat päätösmessut. Olkaa hyvä!

Tipalan Digipolku 2020: Päätösmessut

Tervetuloa Tipalan Digipolku 2020 digitaaliseen messutapahtumaan. Messujen päänäyttelystä vastaa Tiirismaan koulun 9. luokan valinnaisen käsityöryhmä ja Alvar Aalto näyttelyt ovat 7. luokkien kädenjälkeä. Näyttelyihin on mahdollista mahdollista tutustua VR-laseilla. Teknisistä haasteista johtuen osa sisällöstä ei välttämättä toimi VR-laseja käytettäessä.

Päänäyttely, 9. luokka

Oppilaiden tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa tuote, joka kuuluu lapsen maailmaan (esim. leikkeihin, pukeutumiseen, liikkumiseen, lapsuuden muistoihin, satuihin jne.). Tuotoksen tuli viestiä lapselle ilmaston muutoksesta, kestävästä elämäntavasta, ympäristön suojelusta, eläinten ja niiden elinympäristön suojelusta tai vaikuttamisesta tulevaisuuden valintoihin lukuvuoden 2019-2020 monialaisen oppimiskokonaisuuden teeman, Ilmastonmuutos -lahtelaiset tulevaisuudentekijät, mukaisesti. Tekniikat ja materiaalit olivat oppilaiden valittavissa. (Lindqvist, 2019.)

Alvar Aalto -näyttelyt, 7. luokat

Oppilaat valmistivat matonkuteesta virkaten tai neuloen liimalevypohjalle vaasin Aalto-hengessä. Näyttelytilat on kuvattu Lahdessa Alvar Aallon suunnitteleman Ristinkirkon aulassa ja pihalla.

Lähteet

Helsingin yliopisto. (2019). Mediapolku. Viitattu: 12.3.2020. Saatavissa: https://blogs.helsinki.fi/mediapolku/.

Lahden kaupunki. (2020). Tiirismaan koulu. Viitattu: 17.4.2020. Saatavissa: https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/koulut/tiirismaan-koulu.

Tiirismaan lukio. (2020). Tiirismaan lukio: Älä tyydy vähään!. Viitattu: 17.4.2020. Saatavissa: https://tiirismaanlukio.fi/web/.

Kuvat

Lindqvist, Minna & Torvinen, Tiina

Pixabay

Videot

Lindqvist, Minna

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s